Şairlik Beşinci Mevsimi Arayıp Bulma Gayretidir

Edebiyat Gazetesi olarak Bülbülün Terennümü kitabının yazarı Şair Hanifi Yılmaz ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Merhaba Hanifi Bey, okuyucularımıza kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Merhabalar diyor, böyle bir imkân verdiğiniz için teşekkür ediyorum. 1953 Kahramanmaraş doğumluyum. Orta öğretimimi şehrimde tamamladım. İmam hatip, orta kısım ve ticaret lisesi mezunuyum. Ankara Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye Ön lisans mezunuyum. İki yıl Ankara'da memurluktan sonra özel sektör işletmelerinde idarecilik yaptım. Emekliyim. İki kız, bir oğlum ve altı torunum var. Edebiyatı seviyor ve bu alanda güzel eserler verme adına gayret sarf ediyorum.

Şair Hanifi Yılmaz

Sizce şiir nedir? Şiirde olmazsa olmaz dediğiniz öğeler var mı?

Şiir: Müstesna bir hal yaşama biçimidir. Bazen yokuş çıkmak, bazen bir bilinmez kapıda aşkı, hakikati usanmadan beklemektir.  Şiir, eşya ve olayların taşıdıkları gerçekleri manzum şekilde anlatma sanatıdır. Şiir; uyum, ahenk ve anlam bütünlüğü içinde mesajını sunarken, sanatının icrasında tüm maharetini, bilgi, marifet ve kültürünü cesurca sunabilmektir. Bu yolun yolcusuna şair denilir. Bunlar şiirin vazgeçilmeleridir bence.

Şairlik sizin için ne ifade ediyor? Yazma yolculuğunuzdan kısaca bahseder misiniz? Bu yolculukta size kimler destek oldu?

Şairlik, beşinci mevsimi arayıp bulma gayretidir. Bu arayış, her bahar da kendisini ruhumuza hissettirir. Mutlak gerçekliğin kapısını arama gayretinde harikulade imkânlar sunar gönlümüze. Bizi bize anlatır şairlik. Şiir yolculuğum ta ilkokul zamanından beri, âşıklık destan ve hikâyeleri okumakla başladı. Daha sonraları güzel sanatlara olan ilgimi keşfettiğimde hem şiir hem yazın hayatım başladı. Bu yolda dergiler en büyük destekçim oldular. Usare, Alkış, Düşeyaz, Dergizan, Hece Taşları ve Salkım Söğüt dergilerinin katkısı çoktur.

Bülbülün Terennümü isimli kitabınız Alaska Yayınlarından çıktı. Tebrik ederiz. Kitabınızdan biraz bahseder misiniz?

Bülbülün Terennümü kitabım dördüncü şiir kitabımdır, son üç yılın birikimidir. İsminden de anlaşıldığı gibi bu kitabımda şiirler serbest alanda biraz daha fazla yer kaplamakla beraber sevinç ve hüzünlerin bir nağme ahengiyle terennüm etme halidir.

Başucu yazar, şair ve kitaplarınız nelerdir? Yazarların ve kitapların hayatınıza nasıl bir etkisi oldu?

Başucu yazarlar, Yunus Emre, Karacaoğlan, Sezai Karakoç, Şeyh Sadi Şirazi, Goethe, Fuzuli, Mevlana ve Şeyh Galip’tir. 4 adet şiir kitaplarım: Vuslatın Irmakları, Sevda Kervanları, Gözden İnci Düşer, Bülbülün Terennümü, Anılardan Esintiler,S ohbet Mektupları. Bu iki kitabım ise yaşanmış anıların nesir anlatımıdır. Kitaplar benim hayatımda hep eksik yanlarımı tamamlayan en büyük güzellikler oldu. İyi ki okumak, kendin bilmek sırrı var. Ne mutlu o sırrı okuyarak bulanlara.

Üzerinde çalıştığınız yeni bir kitabınız var mı? Okuyucularınıza ipucu verir misiniz?

Bülbülün Terennümü şiirlerim devam ediyor. Bir kitap daha olacak durumda ama ismi ne olur onu bilemiyorum. Ayrıca gazel ve kasidelerden oluşan Amentünün Esrarı kitap çalışmam devam ediyor.

Son olarak okuyuculara söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Son olarak kıymetli okuyuculara; çok okumak, sonra aramak ve bulduğunu zannettiğinde emin bir şekilde yazmak ya da terennüm dilini şiirize etme yolunu tavsiye ediyorum. Hoşça kalın vesselâm.

1932-2024 © Edebiyat Gazetesi
ISSN 2980-0447