Çekim Yasası Günlüğü Çıktı

"Çekim Yasası Günlüğü” bir kitap/defter rolü görür.

Çekim Yasası, Psikoloji ve Pozitif bilim öncülerinin de sık sık desteklediği, günümüzde yasa olarak anılan, insanların kişisel gelişim yolculuklarında, hayallerindeki yaşamı yaratma amacına eşlik eden popüler bir yöntem olarak kabul edilir.

Çekim Yasası Günlüğü

Kitabın başında okura önce Çekim Yasası ilkelerini öğrenebildiği, bu alanda desteklenen kaynaklar öncülüğünde bilgi verdiği, Çekim Yasası’nı hayatında ne gibi noktalarda kullanıp fayda sağlayabileceğini anlatır. Daha sonra kitabın sayfalarını okurun kendi doldurabileceği yönlendirmeli, soru cevap ve boşluk doldurma gibi imkanlar sunan günlük sayfaları takip eder. Çekim Yasası Günlüğü özellikle kötü şeylere çok fazla odaklanan birinin olumsuz deneyimler yaşayacağına inanan bir duruş sergiler ve okurun bu kitap ile düşüncelerini ve bilinçaltını olumlu olumlamalar üzerine düşünmeye yönlendirirse, hayallerini ve iyilikleri hayatına çekeceğini savunur.“Çekim Yasası Günlüğü” okurun istediklerini hayatına çekmeyi öğrenebileceği, psikolojik öğretilerle desteklenen, rahatça günlük yaşamda, her yerde uygulayabilenecek bilgiler ve çalışmalar sunar.

1932-2024 © Edebiyat Gazetesi
ISSN 2980-0447