Bir Osmanlı Şehri Manastır Çıktı

Yazar Galip Çağ'ın kaleme aldığı Bir Osmanlı Şehri Manastır 16. ve 17. Yüzyılda Rumeli’de İdari ve İktisadi Yapı kitabı raflardaki yerini aldı.

Selenge Yayınları'ndan çıkan kitabın editörlüğünü Bilal Yakup yaptı. Çok değerli bilgilerin yer aldığı eser okuyucuları şu satırlarla selamlıyor: Manastır kadim bir şehir. Türklerin 14. yüzyılda bölgeye gelişi ve fetihleri sonrasında şehrin Osmanlı medeniyetinin bir parçası haline gelmesi kolay olmayacaktır.

Galip Çağ, Bir Osmanlı Şehri, kitap

Ancak 15. yüzyıl sonlarına dair erken dönem kayıtlarında bu dönüşümün oldukça güçlü bir şekilde gerçekleştiği görülür. Balkan Araştırmaları dizisinin ikinci kitabı, Galip Çağ’ın Bir Osmanlı Şehri Manastır adlı eseri uzun yıllara dayanan bir şehir tarihi çalışması. Alanında önemli bir boşluğu dolduracak olan bu eser 16. ve 17. yüzyıl Manastırı’nın tahrir defterleri ve şeriyye sicilleri incelenerek dönemin idari, iktisadî ve sosyal yapısını ele alır.
1932-2024 © Edebiyat Gazetesi
ISSN 2980-0447