Kitap Sektörü Yüzde 13 Küçüldü

YAYFED (Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu) 2022 yılı bandrol verilerini açıkladı.

Yayımcılık sektörü 2021 yılını 438.679.864 adet kitap üretimi ile tamamlamıştı. 2022 yılını ise 380.296.402 adet ile tamamladı. 2022 yılında bir önceki yıla göre 58,3 milyon adet, oransal olarak %13,3 küçülme gerçekleşti. Sektörümüzün son on yılında ilk kez yaşadığımız bu küçülme ile kitap üretimi 2015 yılı seviyesine gerilemiş oldu. Sonuçlar sektörün 7 yıl geriye gittiğini göstermektedir.

yayfed, kitap verileri

2022 yılındaki kitap üretim adetlerinin düşüşünde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtımı yapılan yardımcı kaynak kitapların etkisinin yüksek olduğu görülmektedir. 2022 yılının ilk altı ayını 2021 yılına göre büyüyerek tamamlamıştık. Ancak yılın ikinci yarısında yüzleştiğimiz yüksek enflasyona ek olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 100 milyon adet yardımcı kitabın ücretsiz dağıtılacağı ilan edilmesi özellikle eğitim kategorisinde yer alan kitap üretim adetlerini ciddi anlamda düşürdü. Aşağıda paylaşacağımız karşılaştırmalı tabloda bu etki rakamsal olarak daha net görülmektedir. Sektörümüzün kitap üretim miktarları oransal olarak 2015 yılından sonra ciddi anlamda düşüş gösterdi. 2022 yılında ise yukarıda ifade ettiğimiz sebeplerden ötürü küçülerek tekrar 2015 yılı seviyelerine geri dönmüş olduk. Ayrıca dijital kaynak kullanımının artması da basılı kitap üretim sayısını etkilemektedir. Ancak dijital kitaplara ait üretim ve kullanım adetlerine ilişkin elimizde veri bulunmamaktadır. Ülkemizde yayımcılık sektörünün üretim büyüklüğünün doğru ölçeklenmesi için bütün basılı ve dijital kitap üretimlerinin kayıt altına alınmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ürettiği ve ürettirdiği kitaplarda bandrol zorunluluğu olmaması bu eserlerin hem sayısını hem de telif hakları bakımından ölçülebilirliğini ortadan kaldırmaktadır. Bir an önce Türkiye’de üretilen tüm kitapların bandrol altına alınması özel sektörle kamu üretiminin eşitlenmesi gerekmektedir.

1932-2024 © Edebiyat Gazetesi
ISSN 2980-0447