Turgut Özgüney'ın Pythagoras Kitabı Okurla Buluştu

Plotinus Yeni Platonculuk,  İskenderiyeli Philo, Herakleitos ve Sokrates’in ardından Büyük Düşünürlerden Yaşam Bilgeliği serisine eklenen, Turgut Özgüney’in yazdığı Pythagoras Beyaz Baykuş Yayınları’ndan çıktı.

Turgut Özgüney, Plotinus Yeni Platonculuk, Pythagoras Beyaz Baykuş Yayınları

Kitap Tanıtımından: "Halkın yolundan çekil ve fazla çiğnenmemiş yollardan yürü. Bilgelik arayanlar onu yalnız aramalıdır.” Ezoterik felsefenin kurucusu ve tüm zamanların kadim bilgesi Pythagoras, yaratıcı düşünceleriyle Yunanistan’da reforma ve Avrupa’da Rönesans’a öncülük etmiştir. O ilklerin filozofudur. Maddi evrenin işleyişinin matematiksel terimlerle ifade edilebileceği düşüncesini ortaya atan ve “Kozmos” sözcüğünü evrene ilk uyarlayan kişidir. Matematiği felsefe ile ilişkilendiren ilk düşünürdür. Mısır’daki Hermetik gelenekten ilham aldığı düşünceleri ilkçağda ve ortaçağda birçok bilim insanına, sanatçıya ve filozofa esin kaynağı olmuştur. Felsefe tarihinde Pythagoras’tan etkilenmeyen filozof yok gibidir. Platon, Pythagoras’tan aldığı ilhamla Atina’da akademisini kurmuştur. Yaşadığı çağın geleneğine uyarak kendisini “Sophos” (bilge) olarak nitelemekten kaçınarak “Philosophos” (bilgelik âşığı) adını benimsemiş ve bu terimi insanlığa armağan etmiştir. Felsefesini aritmetik, geometri, astronomi, müzik üzerine kuran Pythagoras öğretisiyle adeta tek başına koca bir üniversitedir.

Daha yeni Daha eski
KIRMIZI LEYLEK YAYINLARI