BİLDİRGE..

Edebiyat Gazetesi; Ulusal Sol İdeolojiye sahip Kemalist bir yayındır! Kemalizm’i yorumlama biçimi her hangi bir ideolojiden yardım alarak değil; tamamen ilkeler bazındadır ve ödünsüzdür! ‘’TÜRK MİLLETİ’’ kavramı haricinde hiçbir tanımı kabul etmez, ‘’Türkiyelilik’ gibi emperyalistlerce meşrulaştırılmaya çalışılan ucube  tanımı reddeder! Türk Tarihinin ve Türklüğün çarpıtılmasına, ‘’TÜRK’’ demenin ırkçılık boyutunda ele alınmasına karşı çıkar; evrensel boyutuyla ‘insan’ı savunurken, küreselleşme tuzağına karşın ‘Türk’ insanını savunur! Irk, din, dil ayrımı yapmaz yapanları en başta lanetler; ancak, kişinin eylemleri ülke menfaatleri ya da insanlık aleyhine cereyan ediyorsa, o kişinin DNA’sına kadar iner; yani insanlık düşmanı hainlerin gözünün yaşına bakmaz, her şekilde onları deşifre eder!

…edebiyatgazetesi (2009)

 

Edebiyat Gazetesi Bildirgesi…

Bu site Kemalist bir sitedir…

Ve biz:

NATO’ya karşıyız.

AB ye karşıyız. (Üyeliğe)

ABD ye karşıyız. (Siyasetine)

İsrail e karşıyız. (Siyasetine)

IMF politikalarına karşıyız.

BORSA denen sömürü aracına karşıyız.

Ermeni soykırım yalanlarına karşıyız. (Ermenilere değil!)

Faşizme karşıyız. (HDP) ve diğerlerine de…

Sağlığın özelleştirilmesine karşıyız. (Hastalar müşteri değildir.)

Eğitimin özelleştirilmesine karşıyız. (Öğrenciler müşteri değildir.)

Yabancı dille eğitime karşıyız. (Bu ülke sömürge değildir.)

Afganistan işgaline karşıyız. (Taliban denen kılıksız iblislere de karşıyız.)

BOP Denen ucubeye kökten karşıyız!

Turuncu devrimlere karşıyız!

Sömürgeci ve emperyal devletlerin kurucusu olduğu tüm örgütlere karşıyız.

Irk-din-dil ayrımına karşıyız. (Kaldı ki insan haklarından öte, yaşayan tüm canlıların, yaşama ve barınma haklarına saygılıyız.)

Doğanın acımasızca katline karşıyız. (CİA destekli çevrecilere de karşıyız. Onlar bunun farkında olmasa da…)

Irak’ın bölünmesine karşıyız. (Barzani ve Talabani Kürt halkını uyutmaktadır.  ABD’yle işbirliği yaparak Irak’ın ve Suriye’nin bölünmesinde başrolü oynamışlardır!. PKK ve türevleri tüm ihanetlerini kürt alt kimliğini kullanarak gerçekleştirmekte ve en başta kürtlere ihanet etmektedir!. 

Dinin siyasete alet edilmesine karşıyız.

İnsanların cinsel tercihlerinden dolayı aşağılanmasına karşıyız. (Rol model olmalarına da karşıyız.)

Bankaların ve daha pek çok ulusal değerimizin satılmasına karşıyız.

Silah sanayîne kökten karşıyız.

İlaç sanayînin bugünkü hali silah sanayînden tehlikeli bir hal almıştır! Karşıyız!..

Savaşa karşıyız. ( Yanlış anlayıp, ülkemiz işgal altında iken sessiz kalmaya da!  Özgür bir ülke için her alanda savaşmaya değil)

Bölücü olan tüm akımlara karşıyız. ( Sol hiçbir zaman bölücülüğü savunmaz. Savunanlar kendilerine solcu diyen, işbirlikçilerdir. Yurtsever olmayan bir insan, solcu olamaz. Devrimci hiç olamaz… Siz bakmayın onların halkların kardeşliği, insan hakları çığırtkanlığı yaptığına, onlar; ABD uşağı işbirlikçilerdir. Bu ülkede yaşayan tüm insanlar kardeştir. Birilerinin dediği gibi mozaik değil, bir bütündür. Ermeni-Rum-Türk-Çingene birinci sınıf vatandaştır. Üstünlük ya da tersi söylemlerin karşısındayız   Burası TÜRKİYE CUMHURİYETİ’dir. Bölünmez bütünlüğümüz olmazsa olmazımızdır. Ne Mutlu Türküm diyene…

Özel balık çiftliklerine karşıyız.

Sigaraya da yasağına da karşıyız! 

Genetiği değiştirilmiş gıdalara karşıyız. (İnsanlık düşmanı tröstlerin yeni oyunu.)

Sermayenin tekelleşmesine karşıyız. (Sınırsız Sermaye Birikimine de).

Uluslararası tröstlere karşıyız. (Bu şirketlerin küreselleşme tuzağına karşılık, ulusal sermayeyi savunuyoruz. Ancak; M..Kemal Atatürk’ün ilkelerinden biri olan Devletçiliğin, bugün ki dünya ticaretinin ulaştığı acımasız ve sınır tanımaz düzene karşı en ideal alternatif olduğu aşikardır.)

Suyun ticarileştirilmesine karşıyız.(Yeraltı sularımız talan ediliyor.)

Nükleer santrallere karşıyız. (Ama Fransa da olana da, ABD’de olana da. Sadece İran’da olana değil.)

Boğa güreşlerine karşıyız. (Bu tür insanlık ayıplarının, bir milletin kültürüne mal edilmesi saçmalığına da sadece gülüyoruz…)

Avcılığın bir spor dalı olmasına karşıyız. (Avcılardan gelebilecek hiçbir açıklamayı kabul etmiyoruz. Zira açlığın dışında yapılan bir avlanma bizim için vahşettir.)

edebiyatgazetesi (2011)

 

———————————————

 

EDEBİYAT GAZETESİ BİLDİRGESİ (EK) (1.KISIM/a)

 

Edebiyat Gazetesi birilerinin kuyruğuna takılarak Atatürkçülük yapmaz! Büyük yazar, küçük yazar diye yazarlarını ayırmaz, farklı bir uygulamaya tabi tutmaz! Bu sitede yazanların hepsi aynı fikirde olmayabilir ancak ve ancak ”TAM BAĞIMSIZLIK” ve ”KEMALİZM” ve VATAN fikrinde birleşirler! Bu fikrin dışında kalanlar bu sitede yazı yazamaz, yorum paylaşamaz!

Edebiyat Gazetesi; ne (Y)CHP’nin, ne MHP’nin, ne İP’in, ne de başka bir partinin arka bahçesi değildir! Bu site Kemalist Düşüncenin dışında hiç bir oluşuma izin vermez, tolerans göstermez! Yani demokrasinin hakim olduğu bir alan değildir!

Edebiyat Gazetesi; halkı aşağılayarak Atatürkçülük yaptıklarını sanan zevatların vakit geçireceği bir alan değildir; halkın ”DAVA”ya olan inancı pekiştirilmeden hiç bir oluşumun başarılı olamayacağını bilir ve çizgisini ona göre belirler!

Emekçinin (işçi-köylü-memur-k. esnaf) Kemalizm saflarına çekilmeden hiç bir başarı sağlanamayacağını bilir ve amaç olarak, halka ulaşmayı kendisine hedef olarak belirlemiştir! İşte bu yüzden her Edebiyat Gazetesi okurunun öncelikli görevi; medyadan doğru bilgi alamayan halkımıza doğru bilgileri aktarmaktır! Tanıyın ya da tanımayın her Kemalist’in öncelikli görevi; kendi halkını adam yerine koyarak, onu onore ederek ”DAVA”ya katılmasını sağlamaktır! Yoksa her allahın günü milleti aptal yerine koyup kendisini halktan üstün görmek değildir! Mustafa Kemal Atatürk; ”Bir Türk Dünyaya Bedeldir”, ”Ne Mutlu Türk’üm Diyene” ve daha benzer bir sürü sözü boşuna söylememiştir! İşte bu bilinçle hareket edecek olanların yeridir Edebiyat Gazetesi!.. 

Edebiyat Gazetesi olarak tüm Kemalist oluşumlara destek vermeyi kendimize görev bilir ve bu uğurda gereken her türlü özveriyi gösteririz! Bunun yanında yanlış gördüğümüz yaklaşım ve söylemleri de eleştirir, sırf Mustafa Kemal’in ismi kullanılıyor diye es geçmeyiz!

Bu ”DAVA” en küçük hataları içinde barındıramayacak kadar hassas olunması gereken bir ”DAVA”dır; işte bu yüzden hatayı yapan kim olursa olsun, toplumdaki yeri ne olursa olsun, bizim tarafımızdan hoş görülmez ve gereği yapılır! Hiç kimse ”Kemalist düşünce”yi kendi kişisel çıkarları uğruna kullanamaz. İzin vermeyiz, deşifre ederiz!..

Destek verin!

edebiyatgazetesi (2011)

 

EDEBİYAT GAZETESİ BİLDİRGESİ EK (1.KISIM/b)

Sermayenin ulusal olmadığı ve STK denen kuruluşların CİA-MOSSAD ajanlığından öteye geçmeyen faaliyetlerinin ayyuka çıktığı günümüzde; halkımızın gerçek doğruları öğrenmesi amacıyla yayındayız! Hiç bir parti veye kuruluş bağlantılı değiliz! 

Memleket kayarken avuçlarımızdan, kimin düşman, kimin dost olduğunu tüm açıklığıyla ortaya sererken; sahte dincilerin ve sahte Atatürkçülerin hedefindeyiz! Kemalizm’in sadece ‘laik’lik ilkesinden ibaret olmadığı bilinciyle hareket eden, ‘devrimciler’, ‘halkçılar’, ‘devletçiler’, ‘cumhuriyetçiler’, ‘milliyetçiler’ ve ‘laikler’ bizim baş tacımızdır! Ulus devletin bölünmez bütünlüğünden yana olan ve ancak yeni tuzaklara düşmeyecek kadar da bilinç sahibi halkımızla birlikte; yine yeniden ‘milli mücadele’ yolundayız!

Destek verin!

edebiyatgazetesi (2012)

 

Gazete mizde yer almak-katkı sunmak isteyenlerin, iletişim bölümünden bizimle irtibata geçmeleri yeterli olacaktır.

 

edebiyatgazetesi..

 
 

BİLDİRGE'ye eklemek istediğiniz madde ya da tanımı giriniz.. (Dikkate alınacaktır)

4 + 13 =

Comments

comments